Basketball Jerseys Cheap Plastové okná - Plastové okná Chmelár

Výroba a montáž plastových, hliníkových okien a dverí

ADRESA

CHMELÁR, spol. s.r.o.
Dopravná 412
955 01 Topoľčany

EMAIL 

okna@chmelarsro.sk
officeto@chmelarsro.sk

TELEFÓN

tel.: +421 38 5329 244

FAX

fax.: +421 38 5329 266

Ponúkame Vám nami vyrábané, montované a servisované plastové okná zo slovenského profilového systému Internova 4000, Internova 6000 a Internova 6000 QUADRO. Profily Internova sú vyrábané s bezolovnatým stabilizačným systémom plne v súlade s aktuálnymi európskymi trendmi. Vďaka spoľahlivej a modernej technológii vyrábame akékoľvek tvary okien, či už pravouhlé alebo atypické vo forme trojuholníkov, lichobežníkov, oblúkových alebo kruhových tvarov.

 

Štvorkomorový systém - Internova 4000

 

 

Internova 4000 predstavuje kvalitný 4-komorový systém bez stredového tesnenia s dobrými  tepelnoizolačnými vlastnosťami. Štvorkomorový systém v stavebnej hĺbke 62 mm rám a 62 mm krídlo je vhodný pre rekonštrukcie a štandardnú bytovú výstavbu.

Vlastnosti, dizajn, možnosti použitia, výhody: 

•stavebná hĺbka: 62 mm rám GR 4001, 62 mm krídlo GF 4020

•pohľadová šírka rám + krídlo 112 mm

•počet komôr: 4 komorový systém

•tepelná izolácia: Uf = 1,57 W/m2K) (pri štandardnom vystužení oceľovými výstužami)

•systém bez stredového tesnenia, vonkajším dorazovým tesnením

•zvuková izolácia: so štandardným zasklením 4-16-4 do triedy 2 (Rw do 35 dB),

•odolnosť proti zaťaženiu vetrom (podľa EN 12210) vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100m,

•vodotesnosť (podľa EN 12208) do tlakového rozdielu 1200 Pa vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100m,


•prievzdušnosť (podľa EN 12207) vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100 m,

•prievzdušnosť ( objem infiltrovaného vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa škárou dĺžky 1 m za 1 hodinu, a = 0,18 m3.m-1.h-1)

•optimálne prekrytie vnútorného styku krídla a rámu 8 mm

•bodový kontakt výstuže s profilom

•eurodrážka na kovanie šírky 16 mm, variant kovania 12/20-13

•zosilnené steny profilov v mieste skrutkovania skrutky, resp. skrutky skrutkované cez dve steny

•vhodné pre rekonštrukcie, resp. i objekty, kde sa rieši výmena vzduchu prostredníctvom okien

 internova profil 4000

 

 

internova 4000 koty

 

Šesťkomorový systém -  Internova 6000

 

Šesťkomorový systém v stavebnej hĺbke 80 mm rám a 90 mm krídlo, vhodný pre novostavby a nadštandardnú bytovú výstavbu.

Internova 6000 predstavuje kvalitný 6-komorový systém so stredovým tesnením, s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vyrábaný je od roku 2002, v súčasnosti je na zo systémov Internova na Slovensku najpoužívanejší.

 Vlastnosti, dizajn, možnosti použitia, výhody: 

•stavebná hĺbka: 80 mm rám GR 6001, 90 mm krídlo GF 6020

•pohľadová šírka rám + krídlo 119 mm

•počet komôr: 6 komorový systém

•tepelná izolácia: nameraná hodnota Uf = 1,26 W/m2K) ( pri štandardnom vystužení oceľovými výstužami), podľa teoretických výpočtov má vystužený rám a krídlo U- hodnotu 1,08 W/m2K

•systém so stredovým tesnením s používaním i tretieho dorazového tesnenia

•zvuková izolácia: so štandardným zasklením 4-16-4 do triedy ochrany 2 (Rw do 35 dB), so špeciálnym zvukovo izolačným zasklením do triedy ochrany 4 (Rw nad 40 dB)

•mohutnosť krídla v smere interiér-exteriér, zabezpečuje dobré statické,  teplotechnické a zvukovoizolačné vlastnosti

•veľký rozsah hrúbky zasklievania od 22 do 47 mm

•optimálna výška zasklievacej drážky i zasklievacej lišty znižujúca tepelné straty cez  rámik izolačných skiel

•optimálne vnútorné prekrytie styku krídla a rámu 8 mm

•bodový kontakt výstuže s profilom

•eurodrážka na kovanie šírky 16 mm, variant kovania 12/20-13

•zosilnené steny profilov v mieste skrutkovania skrutky, resp. skrutky

skrutkované cez dve steny

•stredové tesnenie je umiestnené v krídle

•veľké vystužovacie komory, kde je efektívne využitá hmotnosť výstuží pre dosiahnutie požadovanej statickej pevnosti

• odolnosť proti zaťaženiu vetrom (podľa EN 12210) vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100m,

•vodotesnosť (podľa EN 12208) do tlakového rozdielu 1350 Pa vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100m,

•prievzdušnosť (podľa EN 12207) vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100m,

•prievzdušnosť (koeficient priepustnosti škár vyjadrujúci objem infiltrovaného vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa škárou dĺžky 1 m/ hodinu, a = 0,16 m3.m - 1.h-1)

•vhodné pre novostavby a objekty, kde je záujem o zvýšené tepelnoizolačné vlastnosti rámovej konštrukcie

 internova profil 6000

internova 6000 koty

 

NOVINKA! Šesťkomorový systém -  Internova 6000 QUADRO

INTERNOVA 6000 QUADRO predstavuje moderný okenný profilový systém, ktorý svojím dizajnom spĺňa súčasné nároky architektúry na hranaté tvary a čisté línie. Je ponúkaný vo verzii s dvomi alebo tromi úrovňami tesnenia a s koextrudovaným farbeným alebo nefarbeným jadrom (jadro bez farbenia je čisté PVC, ktorého prirodzená farba je žltá).

 

internova 6000 quadro logo

 

• 3 farby profilov biela, hnedá, antracit

• optimálne tepelno-technické vlastnosti

• 30-ročná životnosť profilov

• hrúbka zaskleniado 46 mm

• optimálny pomer kvalita/cena

• 6 – komorový profilový systém

• Uf = 1,08 W/m2K

• moderný (hranatý) tvar krídla

• stavebná hĺbka rámu 80 mm

• systém 3 tesnení medzi rámom a krídlom

• možnosť použitia zasklenia do hrúbky 46 mm

• bodový kontakt profilu s výstužou

• optimálna hĺbka zapustenie zasklenia

 

Profily systému INTERNOVA sú ponúkané v troch základných farbách: biela, hnedá, antracit. V kombinácii s laminačnými fóliami vzniká nespočetné množstvo farebných variácií a povrchových imitácií (napríklad povrch dreva alebo hliníka).

internova 6000 quadro frby

 

Slovenský profilový systém INTERNOVA žiadajte u renovovaných výrobcov plastových okien a dverí.

katalog internova newinternova 6000 quadro

 

 

internova 6000 quadro nakres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tvary okien a dveri internova

farebnosti internova

 

 

back-to-top  Baseball Jerseys Wholesale